ВТОРА ЕКСПЕРТСКА ТРКАЛЕЗНА МАСА

Препораки: Спроведување на ефективни акциски планови преку Стратегија за бегалци и странци во Македонија   (Скопје, 26.06.2018) Креирање на акциски планови на локално ниво за … Continue reading ВТОРА ЕКСПЕРТСКА ТРКАЛЕЗНА МАСА