81-ва Средба на правнци Регистрација

Агенда

pdf-iconПреземи Агенда.

81-ва Средба на правниците

Презентери:

Проф. д-р Гордан Калајџиев, професор на Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ Скопје;

Павлина Јанкуловска, обвинител во Основно јавно обвинителство – Битола;

Тања Милева, судија во Апелациониот суд Скопје;

Проф. д-р Никола Тупанчески, професор на Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ Скопје;

Блажо Трендафилов, директор на Управа за финансиско разузнавање;

Проф. д-р Горан Коевски, декан на Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ Скопје;

M-р Александар Шопов, судија во Основен суд Велес;

Ацо Петров, претседател на Комора на стечајни управници;

M-р Наташа Савовска – Димитровска, судија во Апелационен суд Скопје;

Проф. д-р Арсен Јаневски;

Проф. д-р. Татјана Зороска Камиловска, професор на Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ Скопје;

доц. д-р Милка Ракочевиќ, доцент на Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ Скопје;

Антоанета Димовска, судија во Основен граѓански суд Скопје;

Проф. д-р Осман Кадриу, судија во Уставен суд Скопје;

Зоран Герасимовски, судија во Апелационен суд Скопје;

Љупчо Спироски, судија во Основен суд Тетово;

Санде Зиков, судија во Апелационен суд Скопје.

Резервација

pdf-icon

Преземи резервација

Термин

31.10 – 02.11.2019 година

Локација

хотел Метропол Езерски комплекс, Охрид

Регистрирајте се

Вашето име и презиме (задолжително)

Вашата Адреса (задолжително)

Вашиот Email (задолжително)

Компанија (задолжително)

Назив на Фактура (задолжително)

Телефон (задолжително)

Присуство на настан (датум на настанот)

02.11.2019

Начин на плаќање

Лично
Институцијата/Друштвото

Категорија

Членови на Здружението
Претплатници на Правник
Ниту една