80-та Средба на правници

80-ТА СРЕДБА НА ПРАВНИЦИТЕ 9.5. – 11.5.2019 година, хотел Метропол Езерски комплекс, Охрид Овде можете да ја превземете Агендата. Вашето учество можете да го пријавите најдоцна...