СТРУЧНО СПИСАНИЕ ПРАВНИК – ИЗДАНИЈА

 Содржина Број Месец Година
Содржина 321 Јануари 2019
Содржина  322 Февруари 2019
Содржина  323 Март 2019
Содржина 324 Април 2019  
Содржина 325 Мај 2019  
Содржина 326 Јуни 2019  
Содржина 327-328 Јули-Август 2019  
Содржина 329 Септември 2019  
Содржина  330 Октомври 2019  
Содржина 331-332 Ноември – Декември 2019   
 
 
 
Twitter
Visit Us
Follow Me
INSTAGRAM