ЕДНОДНЕВНО СОВЕТУВАЊЕ СО ОБУКА НА ТЕМА:

„АКТИ СО КОИШТО ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ЕФЕКТИВНА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ (ЗАС), ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР (ЗВЈС) И ПРАВИЛНИЦИТЕ ВО ВРСКА СО НИВ“

5.3.2015 година, Правен факултет„Јустинијан Први“

09

НАПОМЕНА: СОВЕТУВАЊЕТО Е БЕЗ НАДОМЕСТОК ЗА УЧЕСНИЦИТЕ, НО СО ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРЕТХОДНО ПРИЈАВУВАЊЕ НА mla@mla.org.mk со назнака за СЗАС и ЗВЈС

 

Овде можете да ја превземете Агендата

 

 

Share This

 
 
 
 
Twitter
Visit Us
Follow Me
INSTAGRAM