77-МА СРЕДБА НА ПРАВНИЦИТЕ НА Р. МАКЕДОНИЈА

77-МА СРЕДБА НА ПРАВНИЦИТЕ НА Р. МАКЕДОНИЈА 02.11. – 04.11.2017 година, х.Дрим, Струга Овде можете да ја превземете Агендата Вашето учество можете да го пријавите најдоцна до...