79-та Средба на правниците на Р.Македонија

79-ТА СРЕДБА НА ПРАВНИЦИТЕ НА Р. МАКЕДОНИЈА 50 години Здружение на правници на Република Македонија 18.10. – 20.10.2018 година, хотел Метропол Езерски комплекс, Охрид Овде можете...