“ПРЕТПОСТАВКИ ЗА ЕФЕКТИВНО ОДАНОЧУВАЊЕ НА АВТОРСКИТЕ ДОГОВОРИ, ДОГОВОРИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОВРЕМЕНИ РАБОТИ И ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ДОБИВКА“
…ПОСЕБЕН ФОКУС НА РЕГУЛАТИВАТА ШТО ЌЕ ПОЧНЕ ДА СЕ ПРИМЕНУВА ОД 1.1.2015 ГОД.
23.12.2014 год., х.Холидеј Ин, 9,30 часот

 
 
 
Twitter
Visit Us
Follow Me
INSTAGRAM