ЕДНОДНЕВНО СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА:

„ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМИ ВО ПРАКТИЧНАТА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ И РЕФОРМИ НА ИНСОЛВЕТНОТО ЗАКОНОДАВСТВО“

12.02.2018 година, х.Солун, Скопје

Овде можете да ја превземете Агендата

Вашето учество можете да го пријавите најдоцна до 09.02.2018 година до 16 часот со доставување на пополнета Пријава за учество на mla@mla.org.mk или со пополнување на електронска регистација.

 

НАДОМЕСТОК:

За претплатници на Правник и                                       2.500,00 ден

членови на ЗПМ

За студени на постдипломски студии                           2.000,00 ден

кои се членови на ЗПМ

За други членови                                                                  4.000,00 ден

 

 

 
 

Share This

 
 
 
Twitter
Visit Us
Follow Me
INSTAGRAM