Еднодневно советување на тема:

Насоки за примена на измената на ЗЈН (Сл.весник бр.78/15)за надминување на проблеми во практиката поврзани со добивање согласност од Советот

Советувањето е последователност на советувањето од 9.4.2015 год. и 72-ра Средба на правниците кога се говореше за спецификите во примената на ЗЈН со посебен фокус на искуствата од работењето на Советот и добивањето на согласности од него

2.6.2015 година, хотел Холидеј Ин, Скопје

 

Овде можете да ја превземете Агендата

Вашето учество можете да го пријавите најдоцна до 1.6.2015 година до 12 часот со доставување на пополнета Пријава за учество на mla@mla.org.mk или со пополнување на електронска регистација.

НАДОМЕСТОК:

За претплатници на Правник и                                       2.000,00 ден

членови на ЗПМ

За студени на постдипломски студии                           1.500,00 ден

кои се членови на ЗПМ

За други членови                                                               3.000,00 ден

ПОПУСТ:

За секој трет учесник од иста организација добива попуст од 10%, а за секој четврти учесник попуст од 20%.

ПОСЕБНА МОЖНОСТ ЗА УЧЕСТВО БЕЗ НАДОМЕСТОК ИМААТ:

  • учеснците на 72та Средба на правниците на РМ
  • првите 10 пријавени членови на Здружението
 
 
 
Twitter
Visit Us
Follow Me
INSTAGRAM